„Lelkében magyar – a mi Sisink”

Főoldal > „Lelkében magyar – a mi Sisink”

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

„Lelkében magyar – a mi Sisink”


2022/09/02

Wieber Orsolya és Rákay Philip

A magyar történelem ihletett pillanataiért és páratlan személyiségeiért rajongó, író-producer házaspár gyűjteményében több műtárgy is kapcsolódik „az imádott királynéhoz”.

„Lelkében magyar – a mi Sisink”

 

„Az Én Sisim című kiállításon olyan kedvenceket talál a néző a gyűjteményünkből, amelyek Sisi napfényes pillanatait idézik meg. Szeretett tárgyak, amelyek - amint azt a legnagyobb magyar, Széchenyi István megfogalmazta - az „asszonyi angyalra” emlékeztetnek bennünket, ki oly sokat tett, hogy a „magyar ügy”, a kiegyezés létrejöhessen. Mert Sisi egy bajornak született, ám magyarrá érett lélek volt. Hiszen magyarnak lenni, azaz vállalni az igaz magyar sorsot - amint azt a magyar történelem oly sokszor bizonyította már - nem születési jog. Magyarrá: azaz emberségessé, igazszívűvé, a tettek mentén nemesül az ember.Ilyen a „mi Sisink is, aki lelkében magyarrá vált: a szabadságot szerető, a függetlenségért harcoló, az igazságáért küzdő magyar sors allegóriájává.

A gyönyörű nő, a törékenységében is erős asszony, a fájdalmával méltósággal együtt élő Anya, a függetlenségért küzdő, rendíthetetlen harcos, a bátor lovas, a büszke ember, az irodalomért rajongó szellemi éleslátó, a verselő, nemes lélek, a talpraesett politikus, a magyarok nagy asszonya... Allegóriák, amelyek mind megtestesítik a magyarok Nagyasszonyának nemzetét, a magyar néplélek rezzenését, s egyben megtestesítik Erzsébet királyné lelki óhaját.

„Mi történik velem?” - szólt élete utolsó mondata nem az anyanyelvén, németül, vagy a diplomácia francia nyelvén, netalántán a szeretett antik szellemi tanulmányok latin dallamán, vagy az ógörögnek a hangján. Nem. Erzsébet királyné magyarul lehelte ki a lelkét. Magyarul szólt utoljára magyar udvarhölgyéhez, Sztáray grófnőhöz. A lelki finomsága és szellemi kristályosodása okán elképesztő megérzésekkel rendelkező királyné egy nappal a halálos késszúrás előtt így szólt: „Azt kívánnám, hogy lelkem a szívem egy kis nyílásán röppenne az ég felé.”

S így is lett... A gyilkos tőr a szív kamráján át, a tüdőig hatolt, hogy a kis nyíláson át repüljön az égbe a magyarrá érett lélek...

„Valami misteriósus dicsfény födi az ő alakját – Írta Mikszáth Kálmán 1898 –szeptemberében a meghalt királynéról, majd így folytatja:

„...mintha régen, nagyon régen élt volna egy királyné, aki minket nagyon szeretett, aki értünk sokat tett. Hogy mit tett, nem bírjuk elemezni, történetkönyvek, okmányok, krónikák nem hirdetik világosan, de az érzésekben ott él és mint bizonyosság él az a tudat, hogy ez a szent asszony őrködött a nehéz órákban Magyarország fölött, hogy az ő szívéből, melyet most átvert a gyilkos tőre, fakadtak ki elsőbben azok a sugarak, melyek most elöntenek fényükkel, melegükkel.

A másik szőke asszony, az Isten anyja, akinek az alakja a pénzeinkre van verve, csak édestestvére ennek a mi érzéseinkben. Egyforma rangban él a kettő a hármas halom és kettős kereszt országában....”

 

Mert a nemzet lelke és Sisi lelke - amely rajongással vágyta a szabadságot, mint kedvenc magyar költője Petőfi - öntudatlanul is egyesült az éterben. E szabadság-szerető lélek ravatalára Jókai Mór, az egykori márciusi ifjú, a „nagy magyar mesemondó” – ki minden egyes művét díszkötésbe fűzve, dedikálta szeretett királynéjának – egy széles, aranyfeliratos, a 48-as honvédzászlóhoz hasonló szalaggal ellátott koszorút vitt a sírjára. Szélén piros-fehér-zöld felirattal, amelyen ez állt: "Magyarország imádott királynéjának - Jókai Mór”.

Az oly sokat sanyargatott, büszke magyar nemzet és az oly sokat sanyargatott magyarrá érett, büszke királyné, Magyarország apostoli királynéja, lélekben egyesült... S azóta es így él minden igaz magyar ember szívében... A mi szívünkben is így él, Sisi, aki szépségével, eszével, politikai érzékével, „női hadviselésével”, a demokratikus eszmék rendíthetetlen hirdetésével csodabogárnak számított a saját korában. S, ha kellett, még a király zsarolásától sem rettent meg, hogy képviselje a szabadság eszményét, az igaz „magyar ügyet”...

 

Mesélő tárgyaink...

 

Az „Én Sisim” című kiállításon olyan szeretett emléktárgyakat talál a néző a személyes gyűjteményünkből, amelyek mindegyike Sisi életének a napfényes, boldog pillanatait idézik meg:

1. A királyné 1890. körül festményről készült fényképe, amely - ahogyan akkortájt nevezték - a „vadászatok királynőjét”, a rendíthetetlen bátorságú lovasét, „Európa legjobb női lovasát” ábrázolja. Aki egyik gyönyörű versében így ír, a lelki békét adó, lovakhoz fűződő szenvedélyes kapcsolatáról:

„A ló, lelkemnek evilági kincse...
Lelkem véle megbűvölten lobog.”

 

2. A sziklaszirten fenségesen tündöklő, Miramare látképe, amely a hajthatatlan lelkű vándort, a szenvedélyes világutazót idézi. Ám Sisinek, nemcsak egyik kedves tartózkodási helye volt Trieszt és a hófehér márvány „álomkastély”, hanem 27 éven át innen, az „Adria gyöngyszeméből” indult útnak a Miramar névre keresztelt yachtján, s ide is tért meg a Földközi tengeri utazásai során.

 

3.  A királyné híres szépségét „vésővel és ecsettel sem tükröző” hófehér porcelán büszt, amely a bécsi Volksgartenben látható Sisi szobor eredeti másolata, s amelyről egyik udvarhölgye, Fürstenberg grófnő szavai jutnak az ember eszébe: „Hogy milyen volt a valóságban, hogy mi volt rajta olyan vonzó és elbűvölő, ezt sem véső, sem ecset nem képes visszaidézni. A legendában él tovább, nem pedig a történelemben.“

 

4-5. A két ibolyás kínálótálat Ferenc Józseftől kapta ajándékba a királyné, kedvenc virágával, a „lila szépséggel” díszítve. Sisi halála után e két becses darabot, a „gödöllői királykisasszony”-ként becézett, Magyarországon született - ezért nevét Magyarország Királynőjének, Szűz Máriának, valamint az ókori római provincia, Pannóniai Valéria nevének ötvözéséből - Mária Valéria néven keresztelt „kedvenc leány” őrzött a személyes hagyatékában.

 

Ezek a mesélő tárgyak emlékeztetnek bennünket gyűjteményünkből Sisire, az „asszonyi angyalra”, ki oly sokat tett, hogy a „magyar ügy”, létrejöhessen. Az „ügy”, amelyről a költőnő-királyné, vagy ahogyan magát ábrázolta: „Titánia tündérkirálynője”, ekképpen vall egyik gyönyörű vesében:

 Ó, Magyarország, szép világ!  
    Tudom én, élsz gyötrő láncon.  
    Úgy levenném én rabigád,  
    Kezem, lásd, nyújtani vágyom.  
    Haza, s szabadság: sok dalia  
    Ezekért ért oly bús véget.  
    Kötelékünk bár fonódna ma,  
    Királyt adhatnék néktek!  
    Magyar hadd lenne, hadd e-honbeli hős  
    Vas a karja, tiszta a híre,  
    Derék értelmű férfi, erős,  
    S csak a földért verne a szíve.  
    Alkotna szabad magyar hazát,  
    Örökre - legyőzve az átkot!  
    Itt osztaná örömét-bánatát,  
    Így lenne hű királytok!

 

Wieber Orsolya és Rákay Philip gyönyörű műkincseit is megtekinthetik látogatóink Az én Sisim című új kiállításunkon, szeptember 10-től a Gödöllői Királyi Kastélyban.

 

 

 

 

 

 


Szóljon hozzá!
Legfrissebb cikkek


Festetics Mária grófnő és Ferenczy Ida szamárháton
Gödöllő, 1873 őszén (Fotómásolat, ajándék Dr. Tolnay Pálné Kiss Máriától.) Gödöllői Királyi Kastély Múzeum, gysz. 4414.
Rónay Jácint: Erzsébet királyné udvarában
1871-1883 Sajtó alá rendezte: Vér Eszter Virág és Borovi Dániel A jegyzeteket, a képmellékletet és az utószót összeállította: Borovi Dániel Erdélyi Szalon Könyvkiadó, 2022
Magyar Menyasszony
Katalógus és tanulmánykötet
Erzsébet királyné élete

Erzsébet királyné, Miksa bajor herceg (1808-1888) és Ludovika (1808-1892) bajor királyi hercegnő harmadik gyermekeként látta meg a napvilágot 1837-ben, Münchenben.

Tovább >>

                                                                                                                                         

 

 

 

Erzsébet királyné szobái, kertje, verandája

Erzsébet királyné ibolyaszínű lakosztályának szobáit hiteles források alapján sikerült rekonstruálni 1996-ban. A lakosztály falain a királyné gyönyörű portréi láthatók, valamint a kor kiemelkedő politikusainak arcképei, akikkel a királyné az 1867-es kiegyezés előkészítésekor került kapcsolatba.

Tovább >>

Erzsébet királyné és Gödöllő

Erzsébet 1867. május 11-én tekintette meg először a koronázási ajándékként nekik szánt gödöllői kastélyt.

Tovább >>

Erzsébet királyné névnapja

Az 1867-es kiegyezés előkészítésében a magyarok ügyét támogató Erzsébet királyné névnapja a koronázást követően hamarosan nemzeti programmá vált az országban. 1868-ban a Vasárnapi Ujság még csak a Nemzeti Színház díszelőadásáról számolt be, (a nézőtér teljes kivilágítása mellett adták elő ifj. Bertha Sándor Koronázási hymnus című művét).

Tovább >>

Honlapkészítés, keresőoptimalizálás, marketing tanácsadás: Marketing Professzorok Kft.